• Imprimeix

Notícia 459 - Cobertes urbanes i comportament tèrmic: motiu d'una tesi

25/5/21 17:16

En l'àmbit mediambiental, l'ICGC genera un conjunt de productes i serveis operatius basats en dades d'observació de la Terra, com el verd urbà, el potencial solar, l'illa de calor, la contaminació lumínica o els materials de cobertes en alçada per donar una millor comprensió a la sostenibilitat dels ecosistemes urbans i aportar indicadors, en especial, per a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS-11: Ciutat i comunitats sostenibles) de les Nacions Unides.

Sobre aquesta temàtica el doctorant Joan Gilabert ha centrat el seu treball de tesi "Cobertes urbanes i comportament tèrmic en escenaris de temperatures extremes: de la dada al geoservei", que va defensar amb èxit el 12 de maig de 2021. Aquest treball s'ha dut a terme d'acord amb el programa de Doctorats Industrials impulsat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Doctorat Industrial ha aportat a l'ICGC un flux de treball operacional per avaluar l'efecte urbà i periurbà sobre l'exposició a temperatures extremes mitjan­çant l'estàndard internacional conegut com a zones climàtiques locals (en anglès: Local Climate Zones - LCZ). Aquesta cartografia temàtica proporciona noves anàlisis, com ara la millora de resolució espacial de les dades Sentinel-5p o Sentinel-3.

El programa de Doctorats Industrials cerca impulsar la transferència de coneixement i la interrelació entre les universitats, els centres de recerca i el teixit productiu de Catalunya per crear un conjunt de coneixements interdisciplinaris.

Distribució de l'índex d'exposició a les onades de calor, on el valor 7 indica un augment del risc relatiu de mortalitat del 100% en diferents percentils d'augment de la temperatura

La figura mostra la distribució de l'índex d'exposició a les onades de calor, on el valor 7 indica un augment del risc relatiu de mortalitat del 100% en diferents percentils d'augment de la temperatura, i on el percentil P99 representa l'escenari d'onada de calor, com la de 2015.