• Imprimeix

Notícia 458 - El director de l'ICGC presenta el Sistema d'Informació Dinàmica del Litoral

20/5/21 7:11

El director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, ha presentat el Sistema d'Informació Dinàmica del Litoral en el marc de la jornada "Avançar cap a un litoral més resilient i menys vulnerable al canvi climàtic".

En aquesta jornada, presentada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'han exposat tres dels projectes que impulsa del Departament de Territori i Sostenibilitat relacionats amb el litoral i l'adaptació i mitigació del canvi climàtic que es desenvoluparan gràcies a les aportacions econòmiques del Fons climàtic.

El Sistema d'Informació Dinàmica del Litoral té com a objectiu recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, ciutadania i empreses la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catalana per fer front a les seves vulnerabilitats, tenint en compte la present situació d'emergència climàtica.

El projecte inclou un monitoratge extensiu i freqüent de la zona litoral a partir de l'observació de diferents paràmetres mitjançant satèl·lits, sensors aerotransportats, drons i instruments de camp.

Serà un sistema únic que reunirà sota una mateixa interfície de visor de mapes tant dades d'observació de la zona litoral com projeccions climàtiques i anàlisi del risc i que permetrà l'anàlisi temporal i predictiu de les dades. Es tracta d'una eina necessària per als responsables de l'ordenació i la gestió del territori, en general, i del medi natural, en particular, per a un desenvolupament sostenible.

La Llei del canvi climàtic, aprovada el 2017, preveia la creació d'un Fons climàtic de caràcter públic, establia els recursos dels quals es nodriria i quin tipus de projectes es podrien finançar al seu càrrec. La Comissió del Fons Climàtic, en base a les prioritats establertes per la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, és l'encarregada de la gestió del Fons i de la tria dels projectes, prioritzats segons el seu potencial de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic, així com dels beneficis socials i l'eficiència econòmica que comportaran. Cal recordar que la Unió Europea ha fixat el 2050 com la data límit per assolir la neutralitat de les emissions.

Acumulació de flotants a la Platja de la Punta de la Tordera

Acumulació de flotants a la Platja de la Punta de la Tordera (Malgrat de Mar). Foto: ICGC.