• Imprimeix

Notícia 456 - 20 anys de projecte FARMSTAR: l'èxit en l'agricultura de precisió

14/5/21 10:57
L'ICGC ha dut a terme durant 20 anys campanyes aèries anuals a França per al projecte FARMSTAR per a una agricultura de precisió sobre zones agronòmiques

Foto: ICGC.

L'ICGC ha dut a terme durant 20 anys campanyes aèries anuals a França per al projecte FARMSTAR amb l'objectiu de captar imatges hiperespectrals en el visible i infraroig proper, i així generar dades per a una agricultura de precisió sobre zones agronòmiques.

L'aplicació de les tecnologies d'observació de la Terra per gestionar la variabilitat dels conreus i mantenir o millorar els rendiments i reduir els impactes negatius sobre la qualitat ambiental, és a dir, els avenços en l'agricultura de precisió, és fonamental per abordar l'estat actual, la productivitat i els impactes dels sistemes agrícoles sobre els ecosistemes.

A partir de les dades captades (primer pel sensor CASI i, des de 2015, per l'AISA Eagle) i combinades en la visió sinòptica que ofereixen les imatges de satèl·lit, es genera informació perquè els agricultors optimitzin els recursos de fertilització i els conreus. Aquest servei ha recobert més 800 000 hectàrees agrícoles.

El projecte FARMSTAR el va encarregar Matra Marconi a l'Institut per primera vegada l'any 2000; el 2001 l'encàrrec va arribar del Centre National d'Études Spatiales; el 2002-2005 d'Astrium-France; el 2006-2007 d'Infoterra-France; el 2008-2014 d'Infoterra Servicios de Geoinformación SA, i a partir de 2015 d'Airbus DS GEO SGSA.

Ara, des de l'ICGC, agraïm a tots els ens implicats en el projecte la confiança que ens han dipositat al llarg de tots aquests anys i l'oportunitat d'aprofundir els nostres coneixements en la gestió i explotació dels actius aerotransportats (des de l'explotació dels nostres sensors hiperespectrals fins a la transferència d'investigació en productes operatius i el coneixement en la transformació del món satèl·lit en la viabilitat de productes i serveis de geoinformació).

L'avenç tecnològic ha propiciat nous mecanismes d'adquisició d'informació i, amb això, l'autonomia d'Airbus DS GEO SGSA en aquest projecte.

A més del projecte FARMSTAR, en l'àmbit de l'agricultura de precisió, l'Institut ha treballat en diversos projectes, com ara el projecte europeu "Futur agrari", impulsor de l'actual visor agroforestal.