• Imprimeix

Notícia 454 - Geodades conformes als estàndards europeus

28/4/21 9:09

L'ICGC continua coordinant la producció de geodades de les administracions catalanes perquè siguin conformes als estàndards europeus i resultin homogènies a les generades per la resta de països, i així resultin interoperables entre elles.

Aquests estàndards els defineix la Directiva INSPIRE, que impulsa la publicació d’informació geoespacial comuna arreu d'Europa, especialment la lligada a usos mediambientals. La Directiva planteja una trentena d'àmbits, cadascun amb les seves característiques específiques, i també indica la forma (formats, protocols, etc.) en què s’ha de distribuir la geoinformació.

La participació de l'ICGC amb INSPIRE rau en la transformació de dades perquè siguin interoperables i en la seva publicació, també col·labora en la redacció de les especifica­cions tècniques corresponents.

Forma part dels grups de treball estatals i en aquest context el 2016 l'Institut va organitzar la Conferència INSPIRE a Barcelona.

L'objectiu final és que la producció existent i la de nova generació sigui interoperable, que compleixi els requeriments de la Directiva i que els usuaris disposin d'informació geogràfica contínua, sense variacions transfrontereres, per afavorir el desenvolupament sostenible del territori.

Les dades i els serveis INSPIRE que ofereix l'ICGC es troben disponibles al web de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).