• Imprimeix

Notícia 450 - Primer workshop del projecte POCRISC sobre la gestió operativa de crisis sísmiques

1/4/21 13:02

El 25 de març es va celebrar el primer taller de formació del projecte Interreg POCTEFA POCRISC sobre eines per a la gestió operacional de crisis sísmiques i suport a la gestió d'emergències sísmiques. El taller va ser coorganitzat per l'ICGC, soci principal i coordinador del projecte, juntament amb els socis d'altres entitats europees.

El taller va comptar amb la inscripció de 437 tècnics. Les eines que s'hi van presentar inclouen la generació automàtica d'escenaris de danys en temps quasi real; l'elaboració i difusió automàtica d'una fitxa-resum que valora l'impacte esperat del terratrèmol, i una aplicació mòbil per avaluar el dany i l'habitabilitat postsísmica dels edificis i facilitar la centralització i la gestió de la informació obtinguda en les intervencions sobre el terreny.

Durant la celebració del taller es va debatre aspectes relacionats amb l'establiment d'un coneixement anticipat de la situació de crisis sísmica i amb la identificació dels edificis que es poden rehabilitar i en quines condicions.

Els resultats obtinguts en els diferents estudis orientats a l'avaluació del risc sísmic a la zona pirinenca han portat a l'elaboració i la implementació de plans d'emergència sísmica. En aquest sentit, l'objectiu principal del projecte POCRISC és propor­cionar eines homogènies de suport a la gestió operacional transfronterera de crisis sísmiques a les re­gions pirenenques de França, Espanya i Andorra.

El projecte POCRISC està finançat amb fons FEDER dins el programa de cooperació territorial INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), el coordinador administratiu i tècnic és l'ICGC i compta amb la participació d'onze socis (catalans, francesos i andorrans) i sis entitats per a l'assessorament tècnic i validació dels resultats (socis associats).

Cliqueu aquí per saber-ne més.