• Imprimeix

Notícia 437 - El servei de posicionament precís de l'ICGC bat el rècord de 1 167 hores de servei en un dia

23/12/20 9:50
Distribució d'hores anuals d'ús dels serveis de posicionament

El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) de l'ICGC pro­veeix als usuaris serveis de posicionament precís, inicialment utilitzats en obra civil i que, darrerament, s'han estès a d'altres sectors com el control de flotes i l'autoguiatge, i l'agricultura de precisió, per destacar-ne els col·lectius que més els sol'liciten; aquest servei els permet ser més eficients.

El 25 de novembre de 2020, a través del càster NTRIP de l'ICGC, es va proporcionar per primera vegada en un sol dia més de 1 000 hores de servei de posicionament en temps real majoritàriament destinades a donar servei a les tecnologies d'agricultura de precisió relacionades amb la navegació.

El posicionament precís es fa servir en moltes operacions agrícoles: sembra, distribució d'adobs, aplicació de productes fitosanitaris, recol·lecció.... perquè el tractor no deixi zones del camp sense tractar o per a evitar solapaments.

Els mapes d'ús del SPGIC mostren que on més s'utilitza aquest servei és en zones de forta activitat agrícola (Empordà, Gironès, planes de Vic i de Lleida), també s'usa en les zones més industrialitzades de Barcelona i Tarragona, i en alguns eixos o infraestruc­tures de comunicació.


Distribució geogràfica de l'ús dels serveis de posicionament

Ús dels serveis SPGIC en temps real durant el 2020.Distribució diària de l'ús del servei de posicionament període 12/19 - 12/20 (de dilluns a divendres, dissabte i diumenge)