• Imprimeix

Notícia 425 - L'ICGC ha participat en el seminari internacional: Mil anys de cels

29/10/20 8:04

El Centre de Suport del Programa Català d'Observació de la Terra (CS PCOT) de l'ICGC va participar, amb la comunicació "Contaminació lumínica: Anàlisi de la luminància i natura de la llum amb dades d'observació de la Terra", en el seminari internacional: Mil anys de cels, organitzat per la Plataforma Vértices i celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya el 20 i 21 d'octubre d'enguany.

L'objectiu del seminari era explorar la fascinació que, des de l'Antiguitat, l'home ha sentit per l'Univers, la seva contemplació, estudi i anàlisi. En aquest sentit, la participació del CS PCOT va posar de manifest que:

  • el cel fosc és un patrimoni, un bé de la Humanitat, que la contaminació lumínica ens nega a nosaltres i a les genera­cions futures;
  • els indicadors de desenvolupament sostenibles representen, amb totes les seves limitacions i mancances, un llenguatge comú entre ciència i política;
  • l'acció política ha d'impulsar les ac­cions mediambientals i de sostenibilitat de forma estratègica;
  • el cel és un punt de trobada de navegants, astrònoms, artistes, cartògrafs, poetes amb necessitat d'impulsar el contacte entre ciència i art per generar nous coneixements i espais de reflexió i discussió.

Les cobertures territorials amb imatges de satèl·lit nocturnes mostren que els llums artificials són unes de les evidències més clares de l'empremta humana sobre la Terra observada des de l'espai. Aquesta realitat es reflecteix en els mapes resultants de contaminació lumínica.

L'aportació de l'ICGC (a partir de les dades dels seus sensors hiperespectrals i fotogramètrics i de l'anàlisi i l'avaluació de la contaminació lumínica) reverteix en un millor coneixement i ús dels recursos per a la conseqüent reducció de consums energètics i empremta de CO2 equivalent i s'orienta a la gestió dels ecosistemes urbans i periurbans per a la qual és imprescindible disposar d'informació específica sobre variables antròpiques i mediambientals.

En aquest sentit els productes de sostenibilitat urbana de l'ICGC, i en aquest cas en concret, els mapes de luminàncies i natura de la llum, representen una eina de decisió i anàlisi que reverteix en estalvi econòmic, energètic i conseqüentment mediambiental.