• Imprimeix

Notícia 417 - Publicada la monografia tècnica sobre el temporal Gloria

17/9/20 9:44

La monografia tècnica de l'ICGC El temporal Gloria (19-23/01/2020): Els efectes dels processos geològics sobre el territori es troba disponible al web de l'Institut perquè les persones interessades la puguin consultar o descarregar.

La publicació mostra els treballs realitzats per l'Institut després del temporal Gloria, que va tenir lloc entre el 19 i el 23 de gener de 2020, i se centra en l'objectiu de disposar d'una visió general dels efectes identificats als cursos fluvials, al litoral i als vessants, i també les seves afectacions a les persones, a les infraestructures i al medi natural.

En aquesta monografia es mostren les dades recollides, que representen una primera aproximació de l'abast i de la magnitud de l'episodi i són fonamentals per validar els escenaris de perillositat actual, generar escenaris futurs tenint en compte les previsions de canvi climàtic, calibrar models hidràulics i, com a informació de base, per dur a terme anàlisis relatives a altres camps del coneixement i plantejar noves estratègies en la gestió dels riscos geològics.

L'ICGC, en l'àmbit dels treballs que realitza per estudiar i avaluar els riscos geològics i altres riscos associats, i també pel que fa a la seva previsió, prevenció i mitigació, en el marc de les seves funcions (Llei 2/2014 de creació de l'ICGC), va realitzar una sèrie de tasques dirigides a donar una visió global de l'abast i de la magnitud del temporal i a il·lustrar els impactes a escala de detall mitjançant la identificació sobre el terreny dels efectes en alguns indrets del territori.

En les últimes dècades s'han fet molts avenços tant en el coneixement de les dinàmiques dels diferents tipus de fenòmens geològics com en el desenvolupament de tecnologies per a l'obtenció de dades de qualitat mitjançant un seguit de tècniques de teledetecció. També s'han desenvolupat i implantat sistemes d'alerta primerenca; però, a curt termini les estratègies per reduir els seus efectes són la prevenció, la mitigació i la preparació davant els episodis destructors.

Esperem que aquesta publicació sigui útil per als científics i tècnics que treballen en l'estudi i la mitigació dels riscos naturals, per a la ciutadania en general i per a les administracions que tenen entre els seus objectius la millora permanent de la seguretat de les persones i dels béns exposats als fenòmens tractats en aquesta monografia.


Cobertura aèria del territori

Cobertura aèria del territori.