• Imprimeix

Notícia 327 - Presentació de l'atles de sostenibilitat urbana a Sant Cugat del Vallès

5/4/19 7:40

El 4 d'abril, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Carmela Fortuny, acompanyada pels responsables de l’àmbit de gestió de qualitat urbana i mobilitat de l'Ajuntament, i el director de l'ICGC, Jaume Massó, acompanyat per dues subdireccions de l'Institut, van presentar l'atles de sostenibilitat urbana.

Aquest atles, elaborat per l'ICGC i que es pot consultar a l'storymaps de l'Institut, mesura diferents indicadors que contribueixen a una planificació urbanística més sostenible:

  • Eficiència energètica dels polígons industrials: Analitza en un determinat interval de temps el comportament tèrmic de les cobertes dels edificis situats en polígons industrials per analitzar potencials pèrdues de calor i reduir els costos del consum energètic.
  • Comportament tèrmic de la ciutat: Identifica les zones més exposades a les onades de calor per millorar la planificació urbanística i implementar noves polítiques d'exposició i d'impactes sobre la salut.
  • Contaminació lumínica: Valora les emis­sions de llum cap al cel de nit i caracteritza les principals tipologies de làmpades lumíniques per orientar les estratègies en la gestió de l'enllumenat públic.
  • Potencial fotovoltaic i termosolar: Classifica les cobertes dels edificis en funció de la quantitat de radiació solar per impulsar les energies renovables.
  • Verd urbà: Indica el grau de cobertura real de vegetació per quantificar els m2 d'espai verd per ciutadà per planificar la coberta vegetal i els potencials impactes en el comportament tèrmic, entre d'altres.

La informació recollida constitueix una eina al servei de les administracions per a la presa de decisions sobre la gestió i la sostenibilitat. Orienta l'impuls de polítiques d'adaptació al canvi climàtic, la reurbanització amb noves cobertes, l'expansió de les energies renovables, el disseny de plans d'enllumenat o els plans de prevenció de salut, i permet als ciutadans conèixer l'estat de la seva ciutat.

El projecte, que ha estat impulsat per la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat, s'emmarca en la voluntat de la Diputació de dotar d'eines als municipis de la demarcació per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones i a la sostenibilitat urbana dins del seu Pla d'Actuació de Mandat 2016-2019 i per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l'ONU.

En aquest mateix àmbit, l'ICGC ha elaborat un atles similar per encàrrec de l'Ajuntament de Badalona i ha col·laborat amb l'Ajuntament de Rubí en el mesurament de les fugues tèrmiques en els polígons industrials i el seu potencial per a l'aprofitament solar.