• Imprimeix

Notícia 245 - Mostra "Les dones en el món de la cartografia"

24/4/18 6:59

La mostra "Les dones en el món de la cartografia", organitzada per l'ICGC, s'exposa al vestíbul de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat.

És formada per gairebé una vintena de fotografies que juntament amb una breu cronologia descriptiva i els textos que acompanyen les imatges el visitant pren consciència de la presència de les dones en aquest món des de temps remots.

Tot i la llarga tradició de dones treballant en els mapes, fins fa ben poc feien tasques de gabinet i pràcticament mai sor­tien als crèdits. D'aquí el desconeixement.

Des de la invenció de la impremta i el gran impuls de l'edició i la comercialització de mapes, que s'inicia el segle XVI als Països Baixos, de vegades hi apareixen noms de dones –vídues i filles d'editors– ja que la transmissió de les herències es feia, sovint, per via femenina.

Amb l'esclat de la segona guerra mundial la seva presència s'incrementa notablement en llocs de treball relacionats amb la mecanització de les tècniques cartogràfiques com ara la fotogrametria i l'ús de les fotografies aèries com a base dels mapes.

La incorporació de la dona en el món científic i laboral va fer sorgir, sobretot a la segona meitat del segle XX, grans cartògrafes que han aportat destacats mapes.

Les dones en el món de la cartografia [Tríptic, PDF]

La part dedicada a Leonor Ferrer (1874-1953), única dona de la qual es conserva actualment un fons documental a la Cartoteca de l'ICGC, se centra en un recorre­­gut per la seva trajectòria professio­nal i productiva. El seu fons documental consta de material cartogràfic i personal i el podeu consultar en línia a la Cartoteca Digital de l'Institut.

 

Per saber més de la mostra:

Departament de Territori i Sostenibilitat
Avinguda de Josep Tarradellas, núm. 2-6
Barcelona
Tel. 93 495 80 80