• Imprimeix

La costa al lloc web de l'IGC

Conèixer la geologia i les actuacions antròpiques a les zones costaneres és clau. L'IGC en col·laboració amb el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners publica el Llibre verd de l'Estat de la zona costanera de Catalunya 2010.

30/5/12 13:56

Conèixer les característiques geològiques dels materials i les actuacions antròpiques a les zones costaneres és clau per a la seva gestió i planificació.

L'IGC en col·laboració amb el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners posa a l'abast de la ciutadania el Llibre verd de l'Estat de la zona costanera de Catalunya 2010. Aquest treball neix amb la vocació de ser una obra de referència i alhora un punt de partida per a la planificació i la gestió de la zona costanera.

[+info:]