• Imprimeix

L'ICGC participa en l'Entorn d’Aprenentatge de Tremp

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mitjançant el Centre de Suport Territorial Pirineus, participa en l'Entorn d'Aprenentatge (EdA) de Tremp en els àmbits de la geologia i la paleontologia

9/5/14 18:13

El febrer de 2014 es va obrir aquest EdA de Tremp, servei educatiu de suport a la docència integrat a la xarxa de Camps d'Aprenentatge i Entorns d'Aprenentatge del Departament d'Ensenyament. En la gestió i el funcionament d'aquest EdA estan implicats, a més d'aquest Departament, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'Ajuntament de Tremp, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Servei Educatiu dels Pallars que hi aporten diferents recursos i suports.

A l'EdA es duen a terme activitats educatives de descoberta del patrimoni natural de la zona, amb la finalitat de transmetre els coneixements bàsics de diferents matèries curriculars de les etapes d'educació primària i secundària, i també d'altres relacionats amb el patrimoni cultural, històric i arquitectònic.

L'ICGC dóna suport científic i tècnic al professorat que realitza el disseny i el desenvolupament de les activitats, facilita una explicació de les activitats que realitza l'Institut i ofereix una visita a la instal·lació d'energia geotèrmica per a la climatització de l'edifici del Centre de Suport Territorial Pirineus.

També contribueix als àmbits de treball titulats "Llegint les pedres, un itinerari geològic urbà" i "Mirador geològic de la Conca des de Claret". "La memòria de la Terra, itinerari geoambiental i paleontològic" i la interpretació geològica del paisatge són d'altres temes en els quals participa l'Institut.

[+info:] Web de l'XTEC. EDA-Tremp