• Imprimeix

Eduroam ja és operatiu a l'ICGC

L'ICGC, institució adherida a la xarxa acadèmica i d'investigació RedIRIS de Catalunya (a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), s'afegeix com a participant a la xarxa mundial de mobilitat segura Eduroam

11/11/15 20:18

Es tracta d'una iniciativa de l'associació de xarxes acadèmiques i de recerca europees, TERENA, per facilitar la mobilitat dels investigadors i dels estudiants europeus mitjançant connectivitat wifi en els seus desplaçaments a la resta d'institucions associades a Eduroam. D'aquesta manera els usuaris d'aquestes institucions tenen accés a Internet a través de xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

Actualment la xarxa compta amb 74 països associats i, de l'estat Espanyol, amb 137 institucions i centres del Consell Superior d'Investigacions Científiques connectats.

La xarxa Eduroam de l'ICGC està operativa a la seu central de Barcelona i al Centre de Suport Territorial Pirineus de Tremp.

Jaume Miranda i Canals
Director