• Imprimeix

Wordle toponímic

Joc interactiu per al coneixement de la nostra toponímia

Els noms geogràfics ens permeten situar-nos en el territori i, alhora, ens proporcionen informació sobre els llocs.

L'app Wordle toponímic té per objectiu ajudar-nos a descobrir, de manera lúdica, noms i llocs de Catalunya. Es fonamenta en la base de Noms geogràfics de l’ICGC

Aquesta és una aplicació web progressiva (PWA) que està optimitzada per a mòbil i que presenta la possibilitat de ser baixada i iniciada des de la pantalla principal o el menú d'aplicacions de qualsevol dispositiu amb un navegador web.

 

Regles del lloc

  • Cada dia s’ha d’esbrinar un topònim en un màxim de 6 intents.
  • Després de cada intent, el color de les lletres canviarà per indicar la proximitat a la paraula amagada.
  • No es tenen en compte els accents, es poden repetir lletres i es poden escriure paraules d’ús comú que ajudin a trobar el nom de lloc en qüestió.
  • El topònim del dia, però, pot ser un nom de lloc poc conegut i més difícil d’encertar.

No us desanimeu! Tant si l’encerteu com si no, al final us mostrarem la seva localització sobre un mapa. 

Agrairem que ens feu arribar qualsevol incidència que observeu, tant del funcionament del joc com de les denominacions i la localització dels topònims a icgc@icgc.cat.

Descarrega llista topònims

Descarrega topònims des del visor de descàrregues (format CSV)

Diccionari de l'Scrabble (DISC)

Wordle toponímic utilitza el DISC adaptat