• Imprimeix

Atles infantil

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013

 

sinònim: atles preescolar

cs atlas infantil, atlas preescolar; fr atlas de l'enfance; it atlante dei bambini; en children's atlas; de kinder Atlas
 

 

SUMARI

  1. L'evolució dels atles infantils
  2. Els continguts i objectius dels atles infantils
  3. Temes relacionats
  4. Referències
  5. Lectures recomanades

Obra gràfica didàctica d'iniciació al descobriment, la lectura i la utilització dels atles, destinada a nens d'edat preescolar que, com ocorre amb els primers contes il·lustrats, generalment gaudiran de d'aquestes creacions amb l'acompanyament dels mestres, pares o adults.

Els primers atles infantils, obres genials d'alguns il·lustradors, suposaren un camí de descoberta extraordinària per a la didàctica de la cartografia i la geografia. GUBB, James, il·lustrat per Ken Astrop: The Boys' and Girls' Atlas. Londres, Hamlyn, 1975. ISBN: 0 600 31339 5. Trad. al castellà: Mi primer atlas. Barcelona, Molino, 1976.

Els atles infantils constitueixen ja definitivament uns nous productes cartogràfics i didàctics, inèdits i absolutament innovadors, amb cartografia predominantment pictòrica, apareguts durant la segona meitat del segle XX de la mà d'alguns dels millors il·lustradors de contes i llibres per a xiquets en general, i assumits plenament per la comunitat internacional de cartògrafs i editores especialitzades.

Meravellós, simple i net planisferi, amb cobertures i serralades, en l'extraordinària obra de MARTIN, Paul, amb il·lustracions de Lynne Farmer: Purnell's Picture Atlas. Bristol, Purnell Books, 1985. ISBN: 0-361-06695-3.

L'evolució dels atles infantils

Probablement elaborats d'entrada amb més dosis d'intuïció, de sensibilitat i d'enginy que no pas amb coneixements professionals cartogràfics ni pedagògics, els primers atles infantils van aportar en canvi, des del mateix principi, una sorprenent originalitat comunicativa a la vegada que van suposar uns encerts en els seus nous enfocaments amb tals expectatives que ben aviat van despertar el major l'interès d'alguns cartògrafs i d'algunes grans editorials cartogràfiques, que van voler incorporar també el nou repte de desenvolupar decididament, ara amb el major rigor científic –cartogràfic, didàctic i fins i tot psicològic– l'incipient nou producte acabat d'inventar.  

Magnífica ambientació paisatgística i humana del continent africà, amb el mapa de situació, la simbologia, el rastre dels continents no protagonistes i altres informacions amb petis peus de figura a: MARTIN, Paul, amb il·lustracions de Lynne Farmer Purnell's Picture Atlas. Bristol, Purnell Books, 1985. ISBN: 0-361-06695-3.

Si bé les primeres realitzacions avalades per empreses cartogràfiques de prestigi van servir per a posar de seguida les bases sòlides dels seus nous atles infantils, sovint l'enfocament excessivament academicista d'aquestes obres dirigides al públic més menut van perdre la frescor, l'encant, la tendresa i l'espontaneïtat de les primeres creacions produïdes simplement des del món màgic dels contes i llibres infantils i dels seus dibuixants. Però l'èxit, fins i tot comercial, del nou prototipus d'atles per a xiquets provocà un veritable esclat de noves edicions, tan diversificades en els seus estils com diferenciades en la seva qualitat. Actualment, i només en el format tradicional de llibre infantil, existeixen en el mercat editorial centenars d'atles geogràfics o de tipus similars, com ara de viatges, d'animals o músiques del món, etc., i tot sembla indicar que de moment es mantindrà la tendència a continuar amb nous intents de creació.

L'escala explicada en les pàgines introductòries de: MORRIS, Neil, amb il·lustracions de Roger Walker: The Children's Activity Atlas. Bristol, Belith, 1989. ISBN: 0 947553 55 X.

 

Els continguts i objectius dels atles infantils 

Lluny de les interpretacions errònies difoses en un passat recent, basades segurament en lectures incorrectes i massa rígides de les teories de la psicologia evolutiva de Jean Piaget, segons les quals la intel·ligència infantil manca absolutament de capacitat d'abstracció i és incapaç, en conseqüència, d'entendre i llegir els mapes abans dels 12 anys, sembla avui haver estat demostrat que l'aproximació a la cartografia i a alguns dels seus conceptes bàsics, com són l'escala, les variables territorials o el propi llenguatge cartogràfic amb símbols, poden ser degudament iniciats amb aproximacions indirectes i suggestives molt abans d'aquella edat i, fins i tot, convé que així sigui.

La simbologia superficial i puntual a la introducció de l’obra de TIVERS, Jacqueline i DAY, Michael: Childre's World Atlas. A book of maps for young children. Middlesex, Anglaterra, Puffin Books i John Bartholomew &Son, 1980. ISBN: 0 14 03.1344 3 (LIMP).

El propi concepte d'escala no sembla en absolut presentar una gran dificultat a partir de la idea d'empetitir a la meitat, o a una dècima part, un determinat objecte o territori, com podria ser un camp de futbol per exemple, i de fet cal parar compte, d'altra banda, que un adult tampoc arriba a copsar plenament què representa, posem pel cas, una escala d'1:4 250 300, més enllà de la idea vaga que es tracta d'una escala molt petita que redueix molt. Altrament, els coneixements dels conjunts aplicats a territoris (proximitat-llunyania, inclusió, contigüitat, intersecció, formes, etc.) probablement són adquirits de forma progressiva, com tants d’altres, a partir del contacte amb casos concrets. També els significats de la simbologia prenen ple sentit i significació, com en un joc atractiu i pintoresc, arran de casos particulars.

La simbologia explicada a les pàgines introductòries de: WRIHT, Nicola i altres, il·lustrat per Lyn Mitchell: El meu primer Atles. Grup Edicions Beascoa, 1996. ISBN: 84-488-0512-7.

Però també altres aprenentatges implícits induïts pels atles infantils poden obrir pas, sens dubte, a la valoració comparativa de magnituds superficials (Àsia vers Europa, o el poble vers la casa), o encara a les implicacions d'una seqüència coherent i present en molts atles basada en el tradicionalment anomenat mètode topogràfic de la geografia, que parteix del coneixement i representació de l'espai més immediat, per a ser ampliat en cercles concèntrics fins a finalitzar en la visió i representació del món sencer sobre el globus o en un mapamundi, seqüència que suggereix també i de forma molt valuosa, sense dir-ho, el gran tema intel·lectual de la generalització cartogràfica.

Ambientació del continent sudamericà a l’obra de: GUBB, James, il·lustrat per Ken Astrop: The Boys' and Girls' Atlas. Londres, Hamlyn, 1975. ISBN: 0 600 31339 5. Trad. al castellà: Mi primer atlas. Barcelona, Molino, 1976.

Tot això, sense oblidar la facilitat dels menuts per a memoritzar continguts geogràfics bàsics presents en aquests atles mitjançant associacions d'identificació visual sobre els mapes a partir d'elementals tòpics amb especial significació infantil: la fauna salvatge a la selva d'Àfrica, les terres polars amb ossos i geleres, etc. Tanmateix alguns atles, de vegades els més elementals, poden contenir senzills índexs alfabetitzats dels noms dels fenòmens representats (topònims), mostrar mapes de situació o incloure índexs gràfics per a la iniciació i l'aprenentatge de determinades habilitats intel·lectuals, i pot no resultar gens estrany trobar, fins i tot, un petit capítol introductori amb senzilles instruccions d'utilització del propi atles. 

 

Temes relacionats

Referències

ORMELING,  F. J. i BERTRAND, R. J. M. J.:  Atlas. Enschede (Països Baixos), ITC,1981.

RABELLA i VIVES, Josep M.: Teoria i pràctica dels atlas escolars. Barcelona, Universitat de Barcelona, Col. Tesis Doctorals Microfitxades, núm. 500, 1989. ISBN: 84-7528-720-4.

RABELLA i VIVES, Josep M.: “Atlas design today” a Map Making Today. Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, ICA i Academy of Sciences, 1993.

RABELLA i VIVES, Josep M.: "Els atles a l'escola" a Perspectiva Escolar, núm.  193, març de 1995. ISSN: 0210-2331.

WOLTER, J. A. i GRIM, R. E. (ed.): Images of the world: the atlas through history. Nova York, McGraw-Hill, 1997. ISBN: 0-07-071578-5.

Lectures recomanades

ALLEN, Phillip: The Atlas of Atlases. The Map Maker’s Vision of the World. Londres, Marshall, 1992. ISBN: 0-09-177359-8. Trad. en castellà: Summa Atlas. El mundo visto por los cartógrafos. Barcelona, Salvat, 1993. ISBN: 84-8031-052-9.

CHAUMEAU, C. i THUREAU, P. (ed.): Atlas des atlas. Le monde vu d’ailleurs en 200 cartes. París, Arthaud, 2008. ISBN: 978-2-7003-0168-7.

RABELLA i VIVES, Josep M.: “Cartografia, cultura i societat” a El mapa com a llenguatge geogràfic. Treballs de la Societat catalana de Geografia, núm.  65, 2on Congrés Català de Geografia, Ponències i aportacions. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008. ISSN: 1133-2190.