• Imprimeix

Sèrie sísmica de l'Alt Urgell, febrer 2017

28 de febrer de 2017

El dia 20 de febrer de 2017, a les 12:09 (hora local), es va produir un terratrèmol de magnitud 3.1 graus a l'escala de Richter amb epicentre a la comarca de l’Alt Urgell, entre els municipis de Ribera d’Urgellet, Les Valls d’Aguilar i Montferrer i Castellbò. Aquest sisme va ser percebut per la població de la comarca de l’Alt Urgell, tal com posen de manifest les enquestes macrosísmiques rebudes a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). La figura següent mostra la localització epicentral d’aquest terratrèmol junt amb una simulació de les intensitats percebudes.

Localització del sisme del dia 20 de febrer de 2017, junt amb una simulació de les intensitats percebudes (ShakeMap)

La següent figura mostra les formes d’ona del terratrèmol enregistrades a les components verticals de les estacions sísmiques de banda ampla de la xarxa sísmica de Catalunya, que fan possible, entre d’altres, les localitzacions presentades.

Formes d’ona del terratrèmol enregistrades a les components verticals de les estacions sísmiques de banda ampla de la xarxa sísmica de Catalunya.

Es considera que la magnitud d’aquest sisme forma part dels nivells normals d'activitat sísmica de la zona. Sismes similars a aquest han ocorregut als anys 1988, 1997, 2005, 2006, 2007, 2009 i  2014.

Des del dia 18 de febrer de 2017 s’observa un increment de la sismicitat a la regió de la comarca de l’Alt Urgell. Abans del sisme principal del dia 20 de febrer a les 12:09, es van detectar a la zona 177 de sismes, entre els quals destaquem el del dia 19 de febrer a les 0:04 amb una magnitud de 2.3 graus, i el sisme del mateix dia 19 a les 12:05 amb una magnitud 2.7 graus, ambdós percebuts per la població.

El sisme principal ha tingut unes 400 rèpliques de magnitud més petita. Les més destacables varen tenir lloc el dia 21 de febrer a les 19:25 amb una magnitud de 2.4 graus; el dia 22, a les 00:44 amb una magnitud 2.5 graus; i el dia 24, a les 12:36, amb magnitud de 2.7 graus, totes elles van ser percebudes per la població. Al web de l’ICGC hi ha disponibles els detalls de les localitzacions hipocentrals, junt amb els enregistraments obtinguts a les estacions de la xarxa sísmica de Catalunya.

A la següent figura es mostra la distribució del nombre de sismes en funció de la seva magnitud.

Distribució dels sismes de la sèrie de l'Alt Urgell en funció de la seva magnitud.

S’ha analitzat l’evolució temporal de la sèrie sísmica, tal com es mostra a l’histograma de la figura 4. L’increment de la sismicitat va començar el dia 18 de febrer, i va augmentar notablement el dia 19, en què es varen registrar més de 200 sismes. Els dies 20 i 21 se’n varen registrar més de 100 cada dia. Els dies 22 i 23 la sismicitat va disminuir lleugerament, amb un registre de l’ordre de 50 sismes diaris. El dia 24 s’observa un increment de la sismicitat tant en el nombre de sismes com en la seva magnitud. Els dies 25, 26 i 27 la disminució de l’activitat sísmica és més accentuada.

Evolució temporal de la sismicitat a l’Alt Urgell durant la sèrie de febrer de 2017.

El següent fitxer inclou el llistat preliminar dels terratrèmols de la sèrie de l'Alt Urgell de febrer de 2017 enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya, actualitzat amb data 27 de febrer de 2017:

Podeu seguir l'activitat sísmica de la zona mitjançant el servei de sismogrames en directe.

Sismogrames sèrie sísmica de l'Alt Urgell, febrer 2017

10 multimedia

Sismograma de l'estació sísmica d'Organyà del dia 18 de febrer de 2017