• Imprimeix

WMS Geotreballs

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?

Versió: v01 (15/02/2021)

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, GEOTIFF, GEOTIFF8, TIFF, TIFF8
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000

geotreball_I

Totes les escales

Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000

geotreball_II

Totes les escales

Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000

geotreball_III

Totes les escales

Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000

geotreball_IV

Totes les escales

Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000

geotreball_V

Totes les escales

Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000

geotreball_VI

Totes les escales

Distribució dels fulls publicats dels Geotreballs

geotreballs_publicats

Totes les escales

Tall 1:25.000

tall25m

Totes les escales

Tall 1:5.000

tall5m

Totes les escales

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities