• Imprimeix

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial, operacions geomètriques i transformació de coordenades per a les vostres aplicacions mitjançant WPS o serveis REST

Servicio REST de transformación de coordenadas

Este servicio permite aplicar diferentes cambios de sistema de coordenadas y/o referencia en el ámbito geográfico de Cataluña

WPS de transformación de coordenadas

Este servicio permite aplicar diferentes cambios de sistema de coordenadas y/o referencia dentro del ámbito geográfico de Cataluña