• Imprimeix

Hidrogeologia

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Geoíndex - Visor 3D de recursos geológicos

Consulta y descarga de datos 3D generados en el ámbito de los recursos geológicos

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

Geoíndex - Cartografía hidrogeológica

Consulta la cartografía hidrogeológica contínua a diferentes escalas

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminación de los acuíferos

Probabilidad de que el vertido superficial de una carga contaminante alcance el nivel de agua subterránea