• Imprimeix

Minerals

La importància dels minerals, observació, caracterització i la Taula dels minerals de Catalunya

Importància dels minerals i el coneixement mineralògic

La gran majoria de roques que constitueixen la Terra estan compostes fonamentalment de partícules minerals

El concepte mineral

El concepte mineral fa referència a una substància sòlida d’una composició química definida amb una estructura cristal·lina 

Minerals de Catalunya: Contextualització geològica

El territori de Catalunya es caracteritza per presentar una gran varietat de minerals

Fotografies de minerals

Imatges de detall de minerals de diferents mines i jaciments catalans amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català

Observació dels minerals amb el microscopi petrogràfic

Per l’observació de minerals s’utilitza el microscopi petrogràfic o polaritzador

Caracterització de minerals amb el microscopi petrogràfic

Tècnica fonamental en mineralogia i petrologia que permet identificar i caracteritzar un gran nombre de minerals i les seves textures

Taula dels minerals de Catalunya en làmina prima

Fotografies microscòpiques de minerals essencials, secundaris i accessoris de les roques

Referències d’interès

Llista de referència bibliogràfiques de treballs relacionats amb els minerals i la mineralogia en sentit ampli