• Imprimeix

WMS de gravimetria

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms

Darrera actualització: Novembre 2022 (v01, 29/11/2023).

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Anomalia_gravimètrica

Dades de l’anomalia de Bouguer (1:250000)

anomalia_bouguer_dades

Visible a totes les escales

Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000)

anomalia_bouguer_500000

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250000)

anomalia_bouguer_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimetrica de Bouguer (1:250000)

anomalia_bouguer_250000

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000)

anomalia_regional_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimètrica regional (1:250000)

anomalia_regional

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000)

anomalia_residual_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimètrica residual (1:250000)

anomalia_residual

Visible a totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/geofisica-aplicada/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=prospeccio-sismica-refraccio&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836