• Imprimeix

WMS de geofísica aplicada

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geofisica-aplicada/wms

Darrera actualització: Juliol 2023 (v01, 24/07/2023).

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats:  4326, 25831.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

anàlisi-ones-superficials-línies

analisi-ones-superficials-linies

 1:1

1:2.000.000

anàlisi-ones-superficials-punts

analisi-ones-superficials-punts

1:1

1:2.000.000

array-sísmica-passiva

array-sismica-passiva

1:1

1:2.000.000

magnetotel·lúrica-línies

magnetotellurica-linies

1:1

1:2.000.000

magnetotel·lúrica-punts

magnetotellurica-punts

1:1

1:2.000.000

prospecció-sísmica-reflexió

prospeccio-sismica-reflexio

1:1

1:2.000.000

prospecció-sísmica-refracció

prospeccio-sismica-refraccio

1:1

1:2.000.000

quocient-espectral-h-v

quocient-espectral-h-v

1:1

1:2.000.000

sondeig-elèctric-vertical

sondeig-electric-vertical

1:1

1:2.000.000

testificació-geofísica-pous

testificacio-geofisica-pous

1:1

1:2.000.000

tomografia-elèctrica

tomografia-electrica

1:1

1:2.000.000

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/geofisica-aplicada/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=prospeccio-sismica-refraccio&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836