• Imprimeix

Tots els Geotreballs publicats fins al 2015 es poden descarregar en format vectorial Shapefile

Amb la darrera actualització (desembre de 2015) del catàleg de cartografia geològica i geotemàtica és possible la descàrrega en format vectorial Shapefile de 52 fulls nous (actualment el nombre de fulls descarregables és de 204 fulls)

07/01/2016 19:38

Amb la darrera actualització (desembre de 2015) del catàleg de cartografia geològica i geotemàtica és possible la descàrrega en format vectorial Shapefile de 52 fulls nous. Així, doncs, actualment el nombre de fulls descarregables és de 204 fulls, distribuïts de la manera següent:

  • 85 fulls del Mapa geològic 1:25 000 (Geotreball I).
  • 20 fulls del Mapa geoantròpic 1:25 000 (Geotreball II).
  • 26 fulls del Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000 (Geotreball III).
  • 19 fulls del Mapa de sòls 1:25 000 (Geotreball IV).
  • 22 fulls del Mapa hidrogeològic 1:25 000 (Geotreball V).
  • 32 fulls del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000 (Geotreball VI).

El sistema de referència de les dades és ETRS89 i la unitat de distribució és per full. Els arxius Shapefile s'acompanyen d'arxius Layerfile per a la simbolització de les dades.

Per a cada Geotreball es distribueix les especificacions tècniques on es descriu l'organització de les dades i les indicacions per a la seva representació, entre altres aspectes. L'estructura vectorial de les dades conté atributs geotemàtics que varien en funció del Geotreball.

Aquesta nova via de difusió obre un ampli ventall de possibilitats a l'usuari de cara a facilitar la pròpia edició i representació de les dades, per a l'anàlisi i el geoprocessament de la informació mitjançant eines de sistemes d'informació geogràfica i també per a utilitzar-les com a informació de base per a fer models geològics 3D.

Els Geotreballs, que es van iniciar el 2007, es distribueixen:

Jaume Miranda i Canals
Director