• Imprimeix

Notícia 566 - L'ICGC aporta al "Menut" la seva expertesa en observació de la Terra

20/01/2023 15:12

El passat 3 de gener de 2023, el coet Falcon 9 que transportava el "Menut" es va enlairar amb èxit des de Cap Canaveral. Una hora més tard, al voltant de les 5 de la tarda, el "Menut" era deixat en òrbita a poc més de 500 km de la superfície terrestre. 

El "Menut" és un petit satèl·lit que, com a demostrador tecnològic en observació de la Terra, forma part de l'estratègia NewSpace Catalunya que impulsa el Govern. Aquesta estratègia es recolza en les diferents competències i actius que aporten l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Fundació I2CAT i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

Amb quatre dècades d'experiència treballant amb dades d'imatges de satèl·lit, els dos darrers anys l'ICGC ha estat treballant en la definició dels requisits del sensor d'observació de la Terra, el disseny i la implementació de les cadenes de processament que transformaran les dades capturades pel "Menut" en informació i coneixement, i en la plataforma de dades i serveis associats de descoberta, descàrrega i processament per a usuaris. També ha participat en la determinació dels paràmetres geomètrics i radiomètrics del sensor.  

Ja en òrbita, i prèviament a les operacions rutinàries, s'han d'efectuar comprovacions a nivell dels diferents subsistemes del satèl·lit. En aquesta fase, l'ICGC ha establert protocols de les proves que cal fer per al correcte calibratge del sensor d'observació de la Terra.  

Un cop el sistema plataforma-sensor sigui plenament operativa, es treballarà en els casos d'ús i explotació. En aquest sentit, a partir de les característiques espectrals del "Menut" definides per l'ICGC per tal de ser complementàries a les del satèl·lit Sentinel_2 del programa europeu Copernicus, dins l'estratègia NewSpace Catalunya s'han consensuat escenaris d'aplicació de les dades obtingudes. 

Des de l'experiència en dades d'observació de la Terra de l'ICGC, i com a agència de geoinformació del govern de Catalunya, es treballa en diversos casos d'ús per generar valor afegit a les dades del "Menut" en àmbits tan diversos com l'evolució del litoral, la salut de les masses forestals, l'evolució dels conreus o els impactes en el territori del canvi climàtic i de fenòmens meteorològics extrems.

Tècnics treballant

Tècnics de l'ICGC i d'Opencosmos treballant amb el "Menut" a sala blanca (instal·lacions de l'IEEC a la Universitat Autònoma de Barcelona).