• Imprimeix

Notícia 541 - Resultats del projecte GeoERA HotLIME d'avaluació de recursos geotèrmics profunds a l'Empordà

29/07/2022 14:00

L'ICGC ha publicat els resultats del projecte GeoERA HotLIME (Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain Implications and Impacts) del cas d'estudi aplicat a Catalunya.

El projecte, executat entre els anys 2018 i 2021, es va focalitzar en la implementació de metodologies d'avaluació i quantificació del recurs geotèrmic profund en formacions carbonatades en deu àmbits pilot situats arreu d'Europa, un d'ells, al Baix Empordà.

Amb els resultats obtinguts es poden visualitzar les zones amb més possibilitats d'aprofitament d'aquesta energia renovable per a usos directes, tant per a indústria com/o en xarxes urbanes de climatització.

Els treballs realitzats han consistit en l'elaboració d'un model geotermal en 3D, ajustat mitjançant inversió geofísica de dades gravimètriques, amb el qual s'ha calculat el potencial geotèrmic sota un enfocament probabilístic utilitzant el programari 3DHIP-Calculator.

La informació generada en aquest projecte i els resultats obtinguts es troben disponibles al web de l'ICGC: es pot visualitzar i descarregar des del visor ICGC Geoíndex – Visor 3D de recursos geològics el model geotermal en 3D de l'àmbit de la Fossa de l'Empordà, també es poden descarregar les capes d'informació en 2D a través d'un fitxer comprimit.

Aquest projecte s'alinea amb el projecte GeoEnergia: Geotèrmia Profunda (GeoEnergia-GP), de l'ICGC, que té per objectiu quantificar els recursos geotèrmics profunds (de mitjana i alta temperatura) en els àmbits identificats com a zones de potencial geotèrmic profund a Catalunya.

El projecte GeoERA HotLIME estava format per 16 organitza­cions i serveis geològics europeus i va ser coordinat pel servei geològic de l’estat federal de Baviera (Bayerisches Landesamt für Umwelt – LfU).