• Imprimeix

Notícia 537 - Nou portal del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya

11/07/2022 13:05

El juny de 2022 l'ICGC va publicar el nou portal SPGIC – Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya amb nous serveis i noves funcionalitats. L'objectiu és millorar la plataforma de posicionament precís sobre el territori que dona servei a l'Administració, a les empreses i a la ciutadania amb una estructuració de la informació més amigable.

Cal destacar-ne el nou apartat Estat de les estacions CatNet i els serveis en temps real, que mostra l'estat del funcionament de les 16 estacions de la xarxa CatNet amb les seves possibles afectacions i el nombre de satèl·lits que cadascuna proveeix als diferents serveis de posicionament. També s'hi pot consultar l'estat dels serveis en temps real de forma genèrica.

Aquest portal facilita l'accés a la nova interfície Botiga RINEX, des d'on es generen fitxers RINEX a mida i fitxers d'esta­cions virtuals. Aquests fitxers contenen observables de les diferents constel·lacions GNSS.

A més, inclou enllaços al portal del Centre d'anàlisi de dades GNSS de l'ICGC (CADI), permet consultar les coordenades i velocitats ITRS/ETRS de les estacions de la xarxa CatNet i disposa d'altres accessos directes per descarregar fitxers RINEX, fitxers oficials de coordenades o fitxers de metadades de les estacions permanents de la xarxa CatNet (LOGs).

També s'hi poden descarregar els fitxers de calibratges absoluts individuals de les antenes de CatNet i les fitxes dels 100 cims més emblemàtics de Catalunya; accedir als serveis NTRIP de posicionament en temps real de la xarxa CatNet, i consultar què són i com s'utilitzen els serveis de la xarxa CatNet.