• Imprimeix

Notícia 528 - L'ICGC rep la visita del Gremi d'Àrids

18/05/2022 07:03
Membres del Gremi d'Àrids que van visitar l'ICGC.

Visita del Gremi d'Àrids de Catalunya a la seu de l'Institut. Foto: ICGC.

Divendres, 13 de maig, el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, va rebre la visita dels membres del Gremi d'Àrids de Catalunya Alfons Porro, president, Joaquim Roca, vicepresident, Juan Ignasi Navarro, president del comitè tècnic, i Jaume Puig, gerent.

L'objectiu de la trobada va ser impulsar la col·laboració entre l'ICGC i el Gremi per contribuir a una planificació de la gestió dels recursos minerals.

El director de l'ICGC, juntament amb la subdirectora general de Serveis, Tais Arza, Miquel Vilà, cap de la Unitat de Geologia Regional, i Carme Puig, cap de la Unitat de Suport a la Legalitat, va exposar la voluntat de l'Institut a col·laborar amb el sector per a una gestió sostenible dels recursos minerals amb la millora del coneixement geològic i a cercar sinergies amb altres departaments de la Generalitat per a dissenyar una estratègia per a la producció sostenible de les matèries primeres a Catalunya.

L'ICGC i el Gremi d'Àrids formen part del Consell Assessor dels Àrids de Catalunya des de la seva creació, el 2004, i ambdues  organitzacions han establert col·laboracions, tal com es mostra a la placa del Far del Pirineus Geological Open Museum (PGOM), ubicat a Tremp, iniciativa i projecte de l'ICGC que va comptar amb el Gremi d'Àrids per al proveïment de pedres que s'exposen al Jardí de les Roques del PGOM.

El coneixement geològic és essencial per a conèixer els recursos naturals del país i avançar en les estratègies necessàries per a una millor gestió i una producció sostenible, tenint present que, després de l'aigua, els àrids són els recursos naturals més consumits.