• Imprimeix

Notícia 506 - Territoris resilients als incendis forestals: el projecte europeu FIRE-RES

03/02/2022 07:52
Escut de la Unió Europea
Experts presentant el projecte

Presentació de les activitats de l'ICGC en la jornada de la presentació del projecte. Foto: ICGC.

L'ICGC, juntament amb 35 membres de tot Europa i amb la participació de Xile, participa en el projecte FIRE-RES: Green Deal, que té per objectiu proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant escenaris potencials, desenvolupant i desplegant noves tecnologies per millorar la detecció precoç i donar suport a la presa de decisions en la lluita contra incendis.

L'Institut aporta, en aquest projecte, la seva experiència en la generació de geoinformació i la seva transformació en coneixement en diferents àmbits mediambientals: masses forestals, interaccions entre les cobertes forestals i les cobertes urbanes, i la resiliència i la recuperació del territori a partir de dades d'observació de la Terra i arquitectures d'intel·ligència artificial.

La seva participació reforça les línies actuals d'activitat en la generació de productes i serveis tant a partir de la capacitat pròpia de captació de dades, en particular amb el sistema lídar, com la capacitat d'anàlisi de sèries temporals d'imatges de satèl·lit i arquitectures d'intel·ligència artificial per quantificar l'estat i impactes sobre el territori.

El projecte, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, cercarà durant els propers 4 anys, la resiliència del paisatge davant grans incendis forestals.

En els darrers anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems", que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, causar danys humans, mediambientals, econòmics i, fins i tot, alterar el clima local. Per la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients.

FIRE-RES neix per accelerar el canvi cap a la implementació d'una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics amb especial interès en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies i en els canvis de pràctiques de gestió forestal.

El projecte implementarà el seu cicle d'innovació en 11 laboratoris europeus (atlàntic: Aquitània, Galícia, Portugal; àrees septentrionals/boreals: Noruega, Suècia; nord-oest d'Europa: Països Baixos, Alemanya; mediterrània: Catalunya, Sardenya, Grècia; est d'Europa: Bulgària, i d'altres regions com ara les Canàries i Xile. Amb aquesta distribució se cerca adaptar les condicions geogràfiques i socioeconòmiques amb diferents tipus de combustibles, paisatges i valors de la biodiversitat  i escales.