• Imprimeix

Notícia 486 - Jornada tècnica "GeoEnergia a Catalunya. El debat de la transició energètica en el territori i el rol de la geotèrmia"

02/11/2021 07:54

Per tercer any consecutiu, el Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN) organitzen la Jornada Tècnica GeoEnergia a Catalunya. El debat de la transició energètica en el territori i el rol de la geotèrmia amb la finalitat de promoure i donar a conèixer el potencial de l'energia geotèrmica com a energia d'alta eficiència en el nou marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic. 

L'ICGC hi presentarà dos projectes innovadors: la nova aplicació Geo-SIV que ha desenvolupat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i el projecte Vielha Smart Multi-RESmicro DHC grid que impulsa el Conseh Generau d'Aran en col·laboració amb l'Institut.

Els sistemes d'intercanvi geotèrmic, o geotèrmia amb bomba de calor geotèrmica, estan essent una de les energies renovables catalitzadores més importants del procés de descarbonització del sector tèrmic a Europa. Suècia, per exemple, és el país que presenta una taxa de difusió (índex equivalent al nombre de bombes per cada 1 000 habitants) més elevada amb 120 unitats/1 000 hab. i, actualment, el mercat ja es troba molt madur amb una taxa de creixement baixa (entorn al 2,5%).

En canvi, la situació a Espanya és la contrària. Fins als últims anys, aquesta energia ha estat penetrant en el mercat a un ritme molt menor respecte els països de l'entorn i, per això, actualment és un dels països que presenta una de les taxes de difusió més baixa (<0,1 unitats/1 000 hab.). No obstant això, segons l'informe del Consell Europeu de la Geotèrmia (EGEC) de 2019 sobre l'estat d'implementació, últimament Espanya presenta la taxa de creixement més elevada amb un 20% anual. 

Aquest 20% coincideix amb la dada que l'ICGC monitoritza des de juliol de 2019 per a Catalunya, a través de l'Observatori de la Geotèrmia mitjançant la Base de dades d'instal·lacions de geotèrmia superficial de Catalunya (BdIGSCat) de l'Institut.

L'informe núm. 5 (agost, 2021), elaborat per l'ICGC, estima una potència inventariada de >42,38 MWt i una taxa de creixement interanual del 19,7%.

La geotèrmia és la font renovable tèrmica 100% local que es troba disponible les 24 h/dia i els 365 dies/any de major eficiència i té un gran potencial de creixement i expansió en els propers 10 anys per a tot el territori de Catalunya.

S'obre una dècada apassionant, que el sector europeu ha anomenat "dècada geotèrmica". Catalunya compta amb capacitats cientificotecnològiques, industrials i empresarials, potencial de recurs i necessitats de descarbonitzar suficients, per convertir l'energia geotèrmica en una alternativa solvent, fiable i insubstituïble en el nostre territori. 

La jornada tècnica s'imparteix el 12 de novembre, de 9.45 a 14.15 hores, en línia i presencial a l'Auditori del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Comptarà amb 7 ponències i una taula rodona.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Enregistreu-vos aquí.

Us hi esperem!