• Imprimeix

Notícia 483 - L'ICGC participa en el Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya

21/10/2021 07:19
Pla SISMICAT

Zones d’intensitats sísmiques per a un sòl mitjà. Font: ICGC.

Dins el Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) l'ICGC és responsable de donar informació ràpida sobre els sismes enregistrats per la xarxa sísmica i generar alertes, coordinar el grup d'avaluació sísmica del Pla i assessorar el grup d'avaluació postsísme de l'estat de l'edificació. També dona suport a diferents Administracions en l'elaboració dels Plans d'Emergències Municipals.

Per això l'Institut compta amb un equip d'experts que de manera ininterrompuda s'ocupa del funcionament i control de la Xarxa sísmica de Catalunya, del manteniment i actualització del catàleg de terratrèmols, de l'anàlisi de les dades obtingudes i del desenvolupament de noves funcionalitats.

Catalunya es pot qualificar com a zona d'activitat sísmica moderada, però en els enregistraments històrics es descriuen terratrèmols de considerable intensitat que han ocasionat danys.

La presència de l'Institut en el tema de sismicitat a la Generalitat de Catalunya ha estat present des del primer moment. El Pla, elaborat per Protecció Civil amb col·laboració activa i constant de l'ICGC, va ser aprovat per Llei 4/1997 i revisat per darrera vegada per Acord de Govern 149/2021 de setembre.

Aquest Pla dona resposta ràpida i eficaç en una situació d'emergència sísmica dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, els béns i el medi ambient, i el restabliment dels serveis bàsics per a la població en el menor temps possible.