• Imprimeix

Notícia 481 - L'ICGC coorganitza la jornada "Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus"

18/10/2021 08:45

L'Institut Cartogràfic i Geològic coorganitza la jornada Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus per presentar els desenvolupaments i els avenços duts a terme en el marc de quatre projectes transfronterers (Espanya, França, Andorra) i debatre diferents aspectes relacionats amb la integració dels resultats, tant des del punt de vista tècnic com de gestió, de difusió i de coordinació amb els usuaris finals. També hi participarà el projecte PHUSICOS.

Els quatre projectes que es presenten són:

POCRISC (per a una cultura comuna del risc sísmic). Estudi de la prevenció del risc sísmic i desenvolupament d'eines de suport a la gestió d'emergències sísmiques. Liderat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

PIXIL (pyrénées imaging experience: an international network). Implementació d'eines punteres multidisciplinars (geofísica-geologia-supercomputació) d'anàlisi del subsol per a l'exploració geotèrmica. Liderat pel Barcelona Supercomputing Center.

MOMPA (monitorització de moviments del terreny i protocols d'actuació). Monitoratge de deformacions del terreny relacionats amb riscos geològic. Liderat pel Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya.

PYRMOVE (prevenció i gestió transfronterera del risc associat a esllavissades del terreny). Establiment de la metodologia per a la prevenció i la gestió de risc d'esllavissades. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests projectes han estat cofinançats pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica, social i mediambiental de la zona fronterera d'aquests països mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

L'acte és destinat a representants dels serveis implicats en l'avaluació, mitigació i gestió de riscos geològics dels Pirineus i en l'exploració de recursos energètics i les seves connexions amb el canvi climàtic; a empreses i institucions interessades en el desenvolupament de l'energia geotèrmica a la regió; al públic en general, i als mitjans de comunicació.

La jornada s'imparteix el 21 d'octubre, de 17.30 a 19.00 hores, en línia i presencial al Centre de Suport Territorial Pirineus de l'ICGC, a Tremp.

Per a més informació, cliqueu aquí.