• Imprimeix

Notícia 420 - L'ICGC activa el protocol POCRISC d'intervenció per al seguiment de la crisi sísmica de Navarra

06/10/2020 13:48

A Catalunya es van percebre àmpliament amb intensitats III-II els darrers sismes de magnitud 4.5 i 4.4 que van tenir lloc a Na­varra durant la matinada de l'1 d'octubre de 2020, fortament percebuts amb danys lleugers a la zona epicentral.

Aquests sismes complien els requisits per a activar el Protocol d'intervenció postsísmica per al registre de rèpliques establert en el marc del projecte POCRISC, INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) liderat per l'ICGC. Aquest Protocol, activat per primera vegada des de la seva aprovació, és una guia exhaustiva per a la coordinació i la implementació d'una intervenció postsísmica.

Així, doncs, el 2 d'octubre, tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de l'Instituto Geográfico Nacional i de l'Observatoire Midi Pyrenées es van coordinar i desplaçar immediatament a la zona epicentral per instal·lar 11 estacions sísmiques temporals rodejant la zona epicentral per tal d'enregistrar les rèpliques del sisme principal.

En paral·lel a la intervenció sobre el terreny, els socis implicats també es van coordinar per a dur a terme de forma homogènia les tasques de gabinet relacionades amb l'emmagatzematge dels registres, la seva codificació i el seu processament seguint les indicacions del Protocol.

Els resultats que s'obtinguin del processament dels registres de les rèpliques permetran conèixer amb més precisió la font sísmica i l'evolució temporal i espacial de la crisi sísmica. Aquesta informació és de gran utilitat ja sigui des del punt de vista sismològic com de suport a la gestió de l'emergència.