• Imprimeix

Notícia 400 - Amb la xarxa sísmica s'observa la disminució de l'activitat humana durant el confinament

07/05/2020 07:23

Les estacions de la xarxa sísmica de l'ICGC han enregistrat una reducció significativa del soroll sísmic a Catalunya. Aquesta reducció és motivada per la disminució de l'activitat antròpica durant la pandèmia del coronavirus a Catalunya.

Aquestes estacions enregistren els terratrèmols i el soroll sísmic, és a dir, el moviment del sòl d'origen natural (marees, vent, pressió atmosfèrica, etc.) i artificial o antròpic (pas de vehicles, activitat industrial, obres, etc.). El nivell de soroll sísmic d'origen antròpic està directament relacionat amb el grau d'activitat de les persones.

La reducció del soroll s'observa principalment en les estacions acceleromètriques, que mesuren l'acceleració del sòl, ubicades en zones urbanes. Per exemple, a l'estació de Reus, instal·lada a l'edifici del CAT112 d'aquest municipi, la disminució va arribar en l'etapa de confinament total (del 30 de març al 12 d'abril) a l'entorn del 25%, valor proper al dels dies no laborables en situació de normalitat.

A les estacions sísmiques de banda ampla, que mesuren la velocitat del sòl, aquesta constatació és menor atès que es troben més allunyades del soroll urbà. És el cas, per exemple, de l'estació de l'Observatori de l'Ebre.

La reducció del soroll sísmic d'origen antròpic suposa una millora en la qualitat dels enregistraments de les estacions sísmiques que, tot i no tenir un impacte significatiu en la detectabilitat de sismes, sí que facilita la detecció de petits terratrèmols que es puguin produir prop de zones urbanes i millora la qualitat de les localitzacions perquè la relació senyal-soroll en els sismogrames és menor.

De la disminució del soroll als enregistraments de les estacions se'n beneficien els seus usuaris perquè al tenir menys soroll els resultats són més acurats.

Representació del soroll sísmic a les estacions de REUS (superior) i EBR (inferior) entre el 1 de març i el 23 d’abril de 2020