• Imprimeix

Notícia 341 - Nou conveni amb l'Observatori de l'Ebre

28/06/2019 07:12

En el marc de les competències de l'ICGC sobre sismologia establertes per Llei, l'Institut ha signat un nou conveni amb l'Observatori de l'Ebre (OE) per continuar col·laborant tant en l'adquisició i processament de dades sísmiques com en la preservació, catalogació i difusió del patrimoni sismològic del fons documental de l'Observatori.

En concret, el conveni estableix els mecanismes necessaris per al manteniment operatiu conjunt de les tres estacions sísmiques que són propietat de l'OE: EBR (Ebre), ALCN (Alcanar) i ALCX (Alcalà de Xivert); per facilitar l'intercanvi i la difusió en temps real de les dades sísmiques al llarg del període de vigència d'aquest conveni, i per implementar les plataformes adients a les pàgines web d'ambdues institucions per difondre la informació objecte d'aquest acord i d'altres d'anteriors.

A més, l'Institut hi aporta l'escaneig dels sismogrames analògics del fons documental de l'OE corresponents als sismògrafs que han estat en funcionament a l'Observatori al llarg de la seva història i l'OE escanejarà els butlletins sismològics del seu fons documental.

Amb aquests objectius es persegueix millorar la contribució al monitoreig de l'activitat sísmica a Catalunya i en particular a les Terres de l'Ebre, preservar el coneixement de la sismicitat històrica del nostre país i facilitar a la comunitat sismològica l'accés a aquesta informació d'elevat valor científic.