• Imprimeix

Notícia 332 - Presentació de l'eina de suport a emergències per esllavissades

07/05/2019 07:10

L'abril de 2019, a Savona (Itàlia), l'ICGC va presentar l'eina desenvolupada per l'Institut que delimita zones susceptibles de ser afectades per esllavissades i analitza les condicions meteorològiques prèvies i posteriors al seu desencadenament.

Aquest programari s'ha desenvolupat a partir dels requeriments dels cossos d'emergències que participen en el projecte europeu HEIMDALL (multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLaning and scenario building) i l'objectiu és proveir-los d'un recurs que els permeti planificar i gestionar millor els plans de resposta en situacions de crisi provocades per esllavissades.

En la presentació, els agents d'Àustria, Dinamarca, Catalunya, França, Itàlia i Escòcia van poder provar l'eina simulant el cas real d'una situació d'emergència produïda per una esllavissada a Itàlia el 2016.

Amb aquesta eina es pot delimitar les zones susceptibles de ser afectades per esllavissades, consultar les dades dels sensors instal·lats sobre el terreny i les dades derivades d'observacions satel·litals i fer avaluacions de risc i d'impacte derivades dels resultats obtinguts mitjançant observacions i simulacions.

Les tasques que es fan en el marc del projecte HEIMDALL pretenen que els professionals del sector disposin d'una visió global dels diferents aspectes de l'emergència perquè aquesta visió els ajudi a la presa de decisions.