• Imprimeix

Notícia 290 - Decaïment dels boscos i observació de la terra amb drons

22/10/2018 07:12

En el context de seguir els treballs d'obtenció de valor amb les dades del programa Copernicus de la Comissió Europea, i en concret amb les dades del satèl·lit Sentinel-2, un dels casos d'ús amb èxit ha estat el treball encarregat a l'ICGC per la Diputació de Barcelona (DIBA) sobre el decaïment dels boscos del Maresme amb imatges des de 2015 i que han servit per generar uns mapes d'afectacions.

A partir d'aquesta informació la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Centre de la Propietat Forestal, està efectuant actuacions que se centren en la tala dels boscos afectats perquè l'afectació no es propagui.

Recentment s'ha portat a terme una campanya de vols amb dron amb càmeres multiespectral visible i infraroig proper i càmera tèrmica. Es tracta de veure les complementarietats i capacitats de fusió de dades de satèl·lit i les proporcionades per drons, de menor cobertura però molt millor resolució espacial.

La campanya de vols amb dron i de mesures de camp s'ha portat a terme a la zona de Dosrius, per ser una de les zones més afectades segons l'anàlisi de l'ICGC a partir de les imatges Sentinel-2.

El treball de camp portat a terme per l'ICGC va consistir en el posicionament precís de mesures radiomètriques. Aquestes mesures recullen la signatura espectral del terreny observat a camp, en la regió de l'espectre del visible i infraroig proper i són de gran utilitat per a la validació radiomètrica de les imatges obtingudes en els vols amb dron amb una resolució espacial d'entre 6 i 15 cm (entre 12 i 25 cm en el cas de la càmera tèrmica).

El treball sobre l'estudi del decaïment dels boscos amb la DIBA ha estat acceptat en el recull de casos d'èxit del programa d'observació de la Terra COPERNICUS per a la seva publicació, que es presentarà el proper 22 de novembre a la seu del Parlament Europeu, en el marc de la iniciativa Copernicus4Regions.

Arbre afectat pel decaïment en la zona d'estudi (Dosrius), treball de camp amb el radiòmetre i inici del vol amb el dron amb càmera tèrmica.