• Imprimeix

Notícia 276 - S'impulsa la creació del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

07/09/2018 12:39

En la reunió del 7 de juliol de 2018 la Junta Directiva del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) va aprovar la creació del nou Grup de Treball de Geotèrmia i la seva integració al Clúster. El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i d'altres empreses i entitats van participar en la reunió, que es va celebrar al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Actualment la geotèrmia és considerada una energia d'alta eficiència a Europa, i Catalunya té al seu abast un gran potencial per aprofitar-la.

Segons dades estimades per l'ICGC (que d'entre les seves funcions té la de millorar el coneixement del recurs geotèrmic de Catalunya per servir-lo a l'Administració, al sector industrial i als ciutadans per al seu ús) el país compta amb més de 25 MWt instal·lats mitjançant sistemes d'intercanvi amb bomba de calor geotèrmica per climatització i aigua calenta sanitària (ACS).

El focus principal del nou Grup és difondre la geotèrmia com a font d'energia rellevant per assolir els objectius am­bientals i de transició energètica a Catalunya, i fomentar la innovació i la col·labo­ració entre els agents per generar noves oportunitats i impulsar de forma conjunta el sector de les energies efi­cients en el nostre país.

La iniciativa, promoguda per empreses que treballen en el sector de la geotèrmia a Catalunya, compta amb el suport de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut Català d'Energia, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya-Balears, entre d'altres. Més de 25 empreses i entitats han mostrat interès en la seva creació i en la voluntat d'adherir-se i participar en les seves activitats.

Divendres 28 de setembre de 2018, de 10.00 a 13.00 hores, l'ICGC acull la reunió plenària informativa de la creació d'aquest Grup de Treball de Geotèrmia on es presentarà la proposta i el calendari d'actuacions. L'assistència és lliure i oberta a tothom prèvia inscripció.

Per a més informació
Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya
Via Laietana 39 – Barcelona – Tel. (+34) 933 192 300
www.clusterenergia.cat