• Imprimeix

L'Instituto Geológico y Minero de España signa un acord de col·laboració amb l'Institut Geològic de Catalunya

El dimarts dia 21 de maig de 2008 es va signar un acord de col·laboració entre l'Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC) pel desplegament d'activitats conjuntes en matèria d'investigació i estudis geològics.

21/05/2008 09:32

L'acord permetrà el desenvolupament d'activitats geològiques conjuntes. 
El dimarts dia 21 de maig de 2008 es va signar un acord de col·laboració entre l'Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC) pel desplegament d'activitats conjuntes en matèria d'investigació i estudis geològics. En l'acte van plasmar la seva signatura en nom de l'IGC el seu Director, D. Antoni Roca i Adrover, i per part de l'IGME D. José Pedro Calvo Sorando en qualitat de Director General de l'organisme. Calvo Sorando és així mateix membre del Consell Rector de l'IGC. 
L'Institut Geològic de Catalunya va ser creat el 2005 a fi de dur a terme l'estudi, assessorament, investigació i prevenció del terra i el subsòl de Catalunya, incloent el seu camp d'actuació totes les branques de la geologia (mineralogia, petrologia, estratigrafia, geomorfologia, geoquímica, hidrogeologia), així com les disciplines que estan relacionades: les ciències de la terra i l'edafologia, la geofísica, la sismologia, l'enginyeria geològica i la geotecnia.
Amb aquest acord es pretén desenvolupar una política conjunta en matèria de promoció i desenvolupament de les activitats geològiques i, en general, de totes aquelles que es relacionin amb l'estudi, aprofitament i aplicació dels recursos del terra i el subsòl, coordinant els treballs que, en relació amb aquestes matèries, hagin de realitzar-se a Catalunya. 
En particular, s'ha acordat que l'IGC s'ocupi de la gestió de l'Exposició Itinerant Planeta Tierra, creada per l'IGME en col·laboració amb la FECYT amb motiu de l'Any Internacional del Planeta Terra, per fer possible la seva instal·lació el mes de novembre a la ciutat de Barcelona.

21/05/2008 [+info:] IGME. Nota de premsa