• Imprimeix

L'ICGC participa en el projecte SMuCPhy "Pèrdua de sòl en vessants sota canvi climàtic."

15/03/2016 18:29

Tècnics de la Unitat de Prevenció de Riscos Geològics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, formen part del grup investigador del projecte SMuCPhy "Pèrdua de sòl en vessants sota canvi climàtic. Processos físics, modelització predictiva i possibles estratègies de mitigació".

SMuCPhy és un projecte multidisciplinari integrat dins la línia de RETOS "Acciones sobre el cambio climático y eficiencia en el uso de recursos y materias primas" amb el propòsit d'investigar perills geològic-geotècnics lligats al Canvi Climàtic i de proposar estratègies d'adaptació. El projecte està centrat en l'erosió de sòls deguda a lliscaments superficials. Aquest fenomen té impacte en el medi natural i sòcio-econòmic, tant directe (per pèrdua de sòls agrícoles i forestals) com indirecte (per danys a infraestructures i per la disminució de la capacitat d'embassaments entre d'altres), conseqüències, aquestes últimes, sovint degudes a fluxos torrencials amb alta concentració de sediments.

Els projectes RETOS, convocats per la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, tenen com a finalitat promoure la generació de coneixement científic orientat a la cerca de solucions als problemes de la societat, mitjançant recerca de qualitat, destacada tant per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics com per a la publicació dels seus resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les activitats.

El projecte, que té una durada de quatre anys, està liderat pel departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, i en ell participen investigadors de diferents organitzacions: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Swiss Federal Research Institute WSL, Politecnico di Bari, University of Natural Resources and Life Sciences (UNIVA), Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra de l'Institut d'Estudis Andorrans (CENMA-IEA), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Worldsensing SL, Prati Armati SL, Geomar SLP i Geobrugg Ibérica SA.

Moviments superficials de vessant produïts a Bagergue (Naut Aran) durant l'aiguat i la riuada dels dies 17 i 18 de juny de 2013 a la Val d'Aran.