• Imprimeix

L'Ajuntament de Tremp cedeix un local a l'IGC per a establir el Centre de Suport Territorial

El dia 6 de novembre es va celebrar, a la Universitat de Lleida, en presència del Rector, la signatura del conveni que permet la ubicació temporal del Centre de Suport Territorial (CST) de l'IGC a les antigues dependències del Centre d'Atenció Primària a Tremp.

06/11/2008 09:12

La col·laboració entre l'Ajuntament de Tremp i l'IGC permetrà l'apropament dels serveis als ciutadans i la millora en el desenvolupament de les funcions que l'IGC té encomanades.
El projecte de construcció de la seu definitiva del CST de l'IGC a Tremp, està en fase d'avantprojecte. Aquest nou edifici s'ubicarà en els terrenys cedits a l'IGC per l'Ajuntament de Tremp, i està concebut com un edifici bioclimàtic, el qual incorporarà els avantatges de l'energia geotèrmica.