• Imprimeix

Geotreballs: 78 nous fulls descarregables en format vectorial

El setembre es va habilitar la descàrrega de la informació geològica i geotemàtica d'un nou grup de fulls de diferents Geotreballs en format vecto­rial ESRI Shapefile

15/10/2015 20:39

Concretament es van incorporar al catàleg de cartografia geològica i geotemàtica 78 fulls, dels quals 51 fulls són del Geotreball I, 5 fulls del Geotreball II i 22 fulls del Geotreball III.

Actualment es poden descarregar 152 fulls en aquest format, que corresponen a:

  • - 64 fulls del Mapa geològic 1:25 000 (Geotreball I).
  • - 5 fulls del Mapa geoantròpic 1:25 000 (Geotreball II).
  • - 22 fulls del Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000 (Geotreball III).
  • - 15 fulls del Mapa de sòls 1:25 000 (Geotreball IV).
  • - 18 fulls del Mapa hidrogeològic 1:25 000 (Geotreball V).
  • - 28 fulls del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000 (Geotreball VI).

Es preveu que la resta de fulls publicats es posin a disposició dels usuaris en aquest format durant el 2015.

El sistema de referència de les dades és ETRS89 i la unitat de distribució és per fulls.

Els arxius Shapefile s'acompanyen d'arxius Layerfile per a la simbolització de les dades.

Per a cada Geotreball també es distribueixen les especificacions tècniques on es descriu l'organització de les dades i les indicacions per a la seva representació, entre altres aspectes. L'estructura vectorial de les dades conté atributs geotemàtics que varien en funció del Geotreball.

Els Geotreballs es van iniciar el 2007 i fins a l'actualitat se n'han publicat 191 fulls que es distribueixen en paper, a través del web en format Geo­PDF i, des de juliol, també en format vectorial.

Aquesta nova via de difusió obre un ampli ventall de possibilitats a l'usuari ja que facilita la pròpia edició i representació de les dades i també l'anàlisi i geoprocessament de la informació amb sistemes d'informació geogràfica.

Jaume Miranda i Canals
Director