• Imprimeix

El Centre Excursionista de Catalunya cedeix el seu fons cartogràfic en comodat

Amb la signatura d'un contracte de cessió el Centre Excursionista de Catalunya cedeix en comodat durant un període de 10 anys el seu fons cartogràfic a la Cartoteca de Catalunya

18/06/2015 07:46

El Centre Excursionista de Catalunya (CEC), com a resultat de les seves nombroses activitats, ha produït i aplegat uns fons documental, bibliogràfic i cartogràfic de gran rellevància en el context del patrimoni cultural català.

Amb la signatura d'un contracte de cessió que estableix les bases per a la preservació, conservació, accés i difusió dels fons, el CEC cedeix en comodat durant un període de 10 anys, prorrogable automàticament, els seus fons al Departament de Cultura, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i a l'Institut de Cultura. La propietat seguirà essent del Centre però les institucions que l'acullen el conservaran i difondran.

El fons documental del CEC és format per l'arxiu històric i l'arxiu fotogràfic, i queda dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El fons bibliogràfic es diposita a la Biblioteca de Catalunya. La cartoteca, formada per gairebé 10 000 documents, queda dipositada a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La cartoteca del CEC presenta una important col·lecció de mapes d'un gran valor històric, geogràfic i cultural. El fons, format sobretot per donacions individuals dels socis de l'entitat, es va iniciar a finals de la dècada de 1870 dins de les entitats precursores de l'actual: l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i l'Associació d'Excursions Catalana.

El contracte de cessió estableix la creació d'una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament. La comissió és formada per un representant de cada una de les institucions participants: Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni; Centre Excursionista de Catalunya; Arxiu Nacional de Catalunya; Biblioteca de Catalunya; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona.

Jaume Miranda i Canals
Director