• Imprimeix

Avantprojecte de reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha elaborat l'avantprojecte de reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.

18/02/2008 09:36

El projecte se sotmet a informació pública, durant un període de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per tal de garantir la màxima participació, transparència i proximitat en l'actuació de la Generalitat.

18/02/2008 [+info:] Nota de premsa