• Imprimeix

Compra de fotografies aèries mitjançant correu electrònic

Per a qualsevol comanda o encàrrec de fotografies aèries, el procediment a seguir és el següent:

 1. Envieu un correu al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU, cau@icgc.cat), comunicant:
  • Zona en la que esteu interessats, aportant:
   • Coordenades UTM de la zona d’interès, o bé
   • Nom del municipi, nom del carrer i número, o bé
   • Captura d’imatge en el visualitzador del web ICGC, amb la zona d’interès marcada (veieu més endavant com fer-ho).
  • Dates dels vols en els que estigueu interessats.
 2. L'ICGC buscarà la informació i us respondrà amb:
  • Vols disponibles.
  • Resolució dels mateixos i ampliació màxima recomanada.
  • Imatge prèvia on s’haurà localitzat el vostre punt d’interès per a que pugueu confirmar que és la zona desitjada.
 3. Envieu un correu al CAU amb:
  • Identificació del/s vol/s en el/s que estigueu interessats.
  • Tipus de producte que necessiteu
   • Còpia del fotograma en paper
   • Còpia del fotograma en digital
   • Ampliació en paper
   • Ampliació en digital
 4. L’ICGC us trametrà una factura proforma amb l’import total de la vostra comanda.
 5. Efectueu el pagament de la factura proforma, mitjançant transferència bancària al número de compte que trobareu en la factura proforma. En el concepte de la transferència caldrà que citeu el número de la factura proforma.
 6. Quan hagueu realitzat el pagament de la factura proforma, l’ICGC us enviarà:
  • Si és material imprès (paper): les fotografies aèries impreses, juntament amb l’original de la factura, per correu ordinari.
  • Si és material digital (arxiu): un enllaç per tal que descarregueu els arxius directament al vostre ordinador. L’original de la factura us l’enviarem per correu ordinari.

Servei de cita prèvia

L'ICGC té implementat el servei de cita prèvia per a l’atenció personalitzada al seu Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU). Caldrà demanar-la a l'adreça de correu cau@icgc.cat o bé al telèfon 93 567 15 90.


Com cercar informació cartogràfica mitjançant el visualitzador del web ICGC

 1. Entreu al visualitzador (www.icc.cat/vissir3).
 2. En el menú de l’esquerra, aneu a la pestanya “Cercar”. Aquí podreu fer una cerca segons la informació de la que disposeu:
  • Topònim (nom de lloc)
  • Adreça (municipi, adreça i número)
  • Coordenades
  • ...
 3. Del desplegable de resultats que se us mostrarà, feu clic sobre el que us interessi.
 4. Un cop situats a la zona del vostre interès, si necessiteu moure-us pel mapa (amunt, avall, esquerra o dreta), mantingueu polsat el botó esquerre del ratolí i arrastreu el mapa en la direcció que desitgeu. Podeu ampliar o reduir la informació de pantalla amb la barra de zoom que trobareu a la cantonada superior esquerra del visualitzador.
 5. Un cop ben situats, podeu comunicar-nos la zona del vostre interès de diverses maneres:
  • Mitjançant un dibuix sobre la cartografia: en el menú de l’esquerra, aneu a la pestanya “Editor”, apartat “Dibuixar”, escolliu la icona “Dibuixar polígon”. Aneu sobre el mapa i marqueu cadascuna de les cantonades del polígon fent clic amb el botó esquerre del ratolí. Per tancar el polígon, en la última cantonada feu doble clic. En la mateixa pestanya del menú de l’esquerra (Editor), aneu a l’apartat “Exportar” i cliqueu sobre “kml”. Es generarà un arxiu que podeu desar al vostre ordinador i trametre’ns-el per correu electrònic.
  • Per les seves coordenades: feu clic sobre la icona d’informació del menú superior del visualitzador (una “i” dins d’un globus) i feu clic sobre el punt del territori del que cerqueu la informació. Us apareixerà una petita finestra amb informació sobre les coordenades UTM del punt. Per tal que puguem cercar la informació fotogràfica de la que disposem a l’ICGC, cal que ens comuniqueu les dades que apareixen a l’esmentada finestra (podeu copiar-les i enganxar-les al correu electrònic que ens envieu).