• Imprimeix

Funcions del CSTP

El Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP) va iniciar la seva activitat al febrer de 2009. És l’instrument de l’ICGC establert en el territori pirinenc per, des de la proximitat a aquesta àrea geològicament activa, adquirir dades, gestionar informació i donar suport tècnic i científic aplicat en els camps de la geologia i les ciències del sòl a les administracions i a la indústria, a les entitats actives al territori i al públic general, per contribuir a generar i difondre coneixement sobre el sòl i el subsol del territori, sobre els valors i els recursos naturals d’origen geològic i edafològic de l’àrea pirinenca i sobre els riscos i els impactes dels processos geològics que s’hi desenvolupen. Les activitats que porta a terme s'agrupen de la següent manera:

Projectes específics de recerca

Considerant l'interès geològic de l'emplaçament del CSTP, es porten a terme projectes de R+D+I i es treballa en àrees pilot per a l’estudi i la parametrització de diversos aspectes relacionats amb la geologia, l'edafologia i els processos geològics, en col·laboració amb universitats, centres de recerca i altres entitats públiques i privades. En particular, es treballa en temes relacionats amb noves metodologies com la modelització geològica 3D i el desenvolupament de tècniques relacionades amb l’estructura del subsol aplicables a, per exemple, l’emmagatzematge geològic i l’energia geotèrmica.

Activitats de formació i divulgació

Es porten a terme cursos universitaris en col·laboració amb la Universitat de Lleida. També s'hi organitzen altres activitats de formació i de difusió, com ara exposicions, conferències i publicacions relacionades amb la promoció del coneixement de les ciències de la Terra.

Acolliment de reunions i sessions tècniques

El CSTP vol ser un centre de referència i una plataforma de suport tant per a les empreses com per als centres universitaris i educatius que necessiten disposar d'unes instal·lacions i d'uns recursos adequats per a les seves tasques de formació, recerca i estudi en aquesta zona.

Foto de la sala d'actes del CSTP durant una jornada divulgativa

Una de les diverses sessions divulgatives que se celebren en el CSTP


Suport als serveis de l'ICGC a l'àrea dels Pirineus

En aquest àmbit, s'ha de remarcar l'actuació del CSTP com a element de difusió i punt de contacte entre les institucions i les entitats de l'àmbit pirinenc i els serveis i productes que ofereix l'ICGC, especialment en diversos aspectes relacionats amb els riscos geològics, inclosos els generats per la dinàmica pròpia de les zones de muntanya, els riscos sísmics i les allaus.

Direcció científica del projecte de Geoparc Conca de Tremp - Montsec

Web del projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec