• Imprimeix

Presentació de la publicació digital revisada v.2016 del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

 

When

Date 24.01.2017

Where

Agència Catalana de l'Aigua
C/ Provença, 204-208
08036 Barcelona

Inscripcions: Cal enviar un correu electrònic a l'adreça següent, amb el nom i cognom de les persones que hi volen assistir i l'organisme:

comunicacio.aca@gencat.cat

Les places són limitades. La jornada és gratuïta.

El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M) és un document de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsòl. Constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les macrounitats hidrogeològiques en què es pot dividir el territori, anomenades àrees hidrogeològiques, i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 en formacions hidrogeològiques, tenint en compte les seves característiques litològiques.

La primera edició d'aquest mapa es publicà l'any 1992 des del Servei Geològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 24 anys més tard, el MAH250M pretén continuar sent un referent que faciliti la síntesi i exposició del context hidrogeològic d'una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) acollirà la jornada de presentació de la publicació digital revisada v.2016 del MAH250M. El MAH250M, v.2016, constitueix una versió revisada i actualitzada en versió digital del mapa publicat en primera edició l'any 1992. Aquesta actualització s'ha realitzat des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Programa

10:00 - 10:15

Recepció

10:15 - 10:30

Benvinguda i obertura de l'acte

Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua
Jaume Miranda i Canals, director general de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

10:30 - 11:00

Josep Fraile, cap de la Unitat d'Aigües Subterrànies, ACA

Veure a Slideshare

11:00 - 11:30

Georgina Arnó, responsable d'Hidrogeologia i Geotèrmia, ICGC

Veure a Slideshare

11:30 - 11:45

Torn de preguntes i cloenda