• Imprimeix

Presentació de CARTOCAT: un portal de mapes antics georeferenciats de Catalunya

 

When

Date 13.11.2014

Where

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Veure mapa

CARTOCAT és un portal que utilitza les eines IDEC d'infraestructura de dades espacials per mostrar mapes antics, alhora que és un pas més de connexió entre el món de la cartografia i el de les cartoteques.

Una mostra de les col·leccions de mapes de la Biblioteca de Catalunya, de la biblioteca Víctor Balaguer i de la cartoteca del Centre Excursionista de Catalunya, aplegades a la Memòria Digital de Catalunya, que coordina l'Àrea de biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), a més d’una col·lecció de mapes de la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tots ells georeferenciats, es poden consultar, també a partir d'ara, com una col·lecció més de la IDEC.

Programa:

12:30 - 13:00

Lliurament d’acreditacions als assistents

13:00 - 13:15

Benvinguda i obertura de l'acte
Jaume Miranda, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

13:15 - 13:40

Per què CARTOCAT? Què és i com s'hi pot participar?
Rafael Roset, Geostart, Àrea de Geotecnologies, ICGC
Víctor Pascual, Àrea de Geotecnologies, ICGC
Carme Montaner, cap de la Unitat de la Cartoteca de Catalunya, ICGC

13:40 - 13:50

Precs i preguntes

13:50

Cloenda
Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya
Miquel Puig, director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Jaume Miranda, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)