• Imprimeix

Jornada "Els arxius històrics en l'entorn digital"

 

When

Date 25.05.2017

Schedule

de 08:30 a 19:15 hores

Where

Espai Francesca Bonnemaison, de la Diputació de Barcelona
La Sala
C/ Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona

Jornada organitzada per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en la que hi participen el Departament de Cultura, la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Associació d’Arxivers Gestors de Catalunya i l’ICGC.

Els arxius històrics no són institucions estàtiques, que es limiten a conservar a perpetuïtat el patrimoni documental; són centres d’accés a la informació oberts a tota la ciutadania. Els temps actuals proporcionen una bateria d’eines i solucions tecnològiques que permeten millorar l’accés a qualsevol document, des de l’alta edat mitjana fins al segle XXI. Els professionals dels arxius han d’incorporar aquests aspectes, tot respectant i mantenint l’experiència adquirida al llarg dels segles. Donar accés a documents originals de qualsevol època mitjançant les noves tecnologies és el valor afegit que ofereixen els arxius històrics en la Societat del Coneixement, l’única roca de certesa en temps de la postveritat. Però, com ho podem fer?

Aquesta jornada vol donar algunes respostes a aquesta pregunta, amb la presentació de diverses experiències i projectes que apliquen algun element tecnològic en el tractament i la difusió de fons documentals custodiats en arxius històrics. La clau de volta de l’èxit no és només aplicar la tecnologia. Cal anar més enllà, cercar la interdisciplinarietat i establir una comunicació entre tots els actors. Per aquest motiu es volen proporcionar punts de vista diferents, que tinguin contacte amb la gestió de la informació i responguin a qüestions estratègiques que afecten els arxius històrics: Quines oportunitats ofereix el Big Data? Com gestionarem els fons privats digitals? Com s’ha d’afrontar la preservació digital a llarg termini? Com es poden aplicar les tecnologies de representació de dades? Quines possibilitats ofereix el reconeixement de caràcters automàtic?

Cal aprofitar el coneixement adquirit per oferir nous productes de difusió que trenquin amb la visió tradicional dels arxius històrics, com ara l’aplicació de sistemes d’informació geogràfica, la recuperació de dades de documents manuscrits o, fins i tot, la gestió i l’explotació dels arxius digitals.

Tanmateix, els continguts de la jornada no es limiten a la mera exposició d'experiències. Es vol crear un debat que enriqueixi i posi en valor la necessària transformació dels arxius històrics, i aquesta no serà possible sense la participació proactiva dels seu professionals.

Més informació