• Imprimeix

Jornada "Bases cartogràfiques i BIM en l'àmbit de l'administració pública: cap a un llenguatge comú"

 

When

Date 02.06.2016

Where

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Veure mapa

La continua aparició de noves eines i processos de gestió urbana i territorial és un efecte característic de cap a on va la nostra societat digitalitzada. Però hi ha mitjans que estan introduint-se de forma generalitzada i intensiva. Un d'ells és el BIM, acrònim de Building Information Modeling, que està estenent el concepte de SIG al procés de la construcció, tant d'infraestructures com d'edificis.

Un aspecte poc conegut del BIM és la seva aplicació en el sector del planejament urbanístic i territorial i les seves possibilitats d'interactuar amb bases cartogràfiques. En aquest àmbit hi ha la necessitat de compatibilitzar el format territorial amb el format constructiu i la projecció del BIM en el moment que interactua.

Aquesta vol ser la primera d'una sèrie de sessions amb les que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i BIM Academy volen aprofundir sobre les possibilitats que el BIM pot generar en la conformació del territori, la seva representació i la seva gestió.

L'ICGC va ser una de les cinc institucions signants del Manifest BIM, on s'expressava la necessitat d'incorporar aquesta eina de treball per a una millor gestió del país.

BIM Academy, juntament amb CAATEEB i buildingSMART, és l'organitzador de l'European BIM Summit, la Cimera Europea del BIM que se celebra a Barcelona anyalment.

La jornada pretén servir de plataforma per exposar distintes experiències entorn el BIM i, per això, es divideix en quatre aportacions que, explicades de forma breu, serien les següents: l'ICGC exposarà els treballs que s'estan realitzant amb l'objectiu de desenvolupar formats compatibles entre les bases cartogràfiques i les aplicacions de BIM; BIM Academy presentarà les aplicacions BIM per a la gestió del territori i la ciutat; l'Àrea Metropolitana de Barcelona explicarà el procés de transformació endegat per transformar el seu equip de cent professionals d'Espai Públic en un equip capaç de treballar plenament en BIM; i, des de França, vindrà un dels responsables del Projecte Nacional MINnD, un projecte que té com a objectiu la digitalització de les intervencions infraestructurals en territori francès.

Programa

09:30 - 10:00

Lliurament de documentació

10:00 - 10:15

Maria Pla, ICGC

Veure a Slideshare

10:15 - 11:00

Ignasi Pérez, BIM Academy

Veure a Slideshare

11:00 - 11:30

Albert Gassull, Àrea Metropolitana de Barcelona

Veure a Slideshare

11:30 - 12:00

Pausa cafè

12:00 - 12:45

Denis Le Roux, Setec

Veure a Slideshare

12:45 - 13:30

Taula rodona