• Imprimeix

IV edició del Curs intensiu en micromorfologia de sòls

 

When

Date From 09.05.2022 to 20.05.2022

Schedule

del 9 al 20 de maig de 2022

Where

Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus
Passeig de Pompeu Fabra, 21
25620 Tremp

Veure mapa

La micromorfologia és una tècnica d’estudi en ciències de la terra que descriu, interpreta i mesura els components, les característiques i els teixits dels sòls, dels materials regolites i els components culturals a nivells microscòpics i submicroscòpics. Les mostres no alterades són necessàries per veure la disposició i la relació de partícules o de components individuals del sòl a mesura que es produeixen a la natura, per tant, normalment s'utilitzen seccions primes observades a través de microscopis de polarització.

Aquest curs inclou conferències, exercicis amb seccions primes proporcionades pels professors i també amb material portat pels participants, i una visita a un laboratori de secció prima. Es disposarà de microscopis de polarització analògica i digital per cada 2 participants, com a màxim, així com d'instal·lacions per treballar amb ells durant el temps addicional i discutir les seccions primes dels participants amb professors i col·legues. Cada participant que assisteixi a un mínim d'hores lectives rebrà un certificat expedit per la Universitat de Lleida, sota els auspicis de la Societat Internacional de la Ciència del Sòl i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Els continguts del curs són:

  • Principis de mineralogia i petrografia, mineralogia òptica,
  • Mostreig en micromorfologia i elaboració de seccions primes,
  • Directrius per a la descripció de làmines primes de sòls i regolites, components de la planta,
  • Micromorfologia dels materials del sòl i identificació dels processos de formació dels sòls: sòls carbonats, guixos, sòls volcànics, acumulació d’argila, sòls hidromorfs, sòls tropicals i molt resistents, processos glacials i periglacials, materials orgànics i activitat biològica,
  • Micromorfometria i processament d'imatges,
  • Gènesi i classificació del sòl,
  • Geomorfologia,
  • Paleosols,
  • Arqueologia.

L’ICGC participa fent una excursió opcional, el dia 14 de maig, al voltant de la conca de Tremp, en què es visitaran diversos paratges per parlar sobre geologia, paisatges mediterranis i gènesi del sòl.

El professorat està format per professionals experimentats i investigadors de les universitats de Lleida, Ghent, Barcelona, Stellenbosch, Colegio de Potsgraduados (Mèxic) i La Laguna.

El curs s'adreça a estudiants o llicenciats en enginyeria agrònoma, arqueologia, geologia, ciències ambientals, silvicultura o qualsevol altre grau, inclosa la ciència del sòl o la geoarqueologia en el seu currículum.

Coordina: Universitat de Lleida (UdL)

Col·labora: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Universitat de Barcelona (UB), Ghent, Stellenbosch, Colegio de Potsgraduados (Mèxic) i La Laguna.

Més informació

-